Surplus 2013 – MAA Takaful

surplus

MAA Takaful Berhad sekali lagi telah mengisytiharkan lebihan perkongsian keuntungan dari akaun risiko peserta. Kali ini sejumlah RM6.44 juta lebihan diisytiharkan untuk tahun 2013. Setiap peserta pelan Takafulink akan menikmati lebihan ini dimana sejumlah unit akan diperuntukkan ke dalam setiap akaun pelaburan peserta.