Contoh Tuntutan Elaun Hospital

Di atas adalah dua contoh cek bayaran tuntutan yang telah dibayar oleh MAA Takaful kepada dua orang klien saya. Cek pertama bernilai RM1100 (RM100 x 11 hari kemasukan wad) dan cek kedua bernilai RM100 (RM50 x 2 hari kemasukan wad). Manfaat elaun hospital ini boleh diperolehi dengan menyertai mana-mana siri pelan takafulink MAA Takaful. Elaun hospital ini akan dibayar sama ada anda masuk hospital swasta atau kerajaan.

Untuk maklumat lanjut mengenai manfaat ini, hubungi saya 0193781629 – Azizi.

Potongan Biro Angkasa Kakitangan Awam

Untuk kakitangan awam yang ingin menyertai mana-mana pelan takaful dari MAA Takaful, anda boleh membuat caruman menerusi potongan gaji melalui Biro Angkasa. Caruman bulanan akan ditolak secara automatik dari gaji bulanan anda menerusi kaedah bayaran ini. Untuk maklumat lanjut, hubungi saya 0193781629 – Azizi.